Tel: 622461914 | Formulari de contacte

Comptaquilòmetres

No necesiten presentació. Per saber distància recorreguda, velocitat, etc. Els models inalàmbrics intentem que tinguin suficient potència com per funcionar en models de bicicleta amb rodes petites.

Comptaquilòmetres VDO
       
Comptakm VDO A4+      
Comptaquilòmetres
sense cable VDO A4+

26,90 euros
     
       
Comptaquilòmetres BBB
       
Comptakm BB BCP-06      
Comptaquilòmetres
amb cable BBB BCP-06

19,95 euros